Werken bij VlasmanWerken bij Vlasman

Werken bij Vlasman

In verband met de verdere ontwikkeling en groei van onze afdeling Bodemsanering is er ruimte voor uitbreiding van ons team met:

Projectleider 

Plaats in de organisatie
De werkvoorbereider (water) bodemsanering valt onder de manager afd. Slooptechnieken en legt daaraan verantwoording af voor alle uitgevoerde werkzaamheden. Bij afwezigheid van de werkvoorbereider worden de taken overgenomen door de manager afd. Slooptechnieken.

 

Doel van de functie
Het uitvoeren van calculatie- en werkvoorbereidingsactiviteiten voor bodemsaneringsprojecten.

 

Taken en verantwoordelijkheden
Algemeen

-               Is verantwoordelijk voor het behandelen van offerte-aanvragen voor bodemsaneringsprojecten.

-               Voert zelfstandig calculatiewerkzaamheden uit, conform de geldende calculatierichtlijnen en/of instructies van de manager afd. slooptechnieken, hetgeen inhoudt:

                .               het berekenen van de kostprijs van projecten aan de hand van bestek en bestektekeningen, opnamegegevens en overige informatie, zowel via calculatie-programma's als handmatig;

                .               het opstellen van een werkbegroting en tijdsplanning;

                .               het registreren van calculatiegegevens op uittrekenstaten.

-               Het samenstellen van het locatiedossier.

-               Het opstellen van het uitvoeringsplan.

-               Het voor akkoord aanbieden van het uitvoeringsplan aan de opdrachtgever/directievoerder en het bedrijf

                dat de milieukundige begeleiding uitvoert.

-               Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel en het juiste materieel en

                middelen om de sanering te kunnen uitvoeren.

-               Het zorgdragen voor een goede overdracht van het werk aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon.

-               Het aan de hand van het ingevulde logboek, werktekeningen en transportbonnen/ontvangstbewijzen

                opstellen van de opleverdocumentatie.

 

Kwaliteit

-               Rapporteert (kwaliteits)problemen binnen zijn werkterrein aan de manager afd. Slooptechnieken en stelt corrigerende en/of preventieve maatregelen voor.

-               Is verantwoordelijk voor de naleving van de interne procedures en werkinstructies binnen het kader van het bedrijfszorgsysteem.

  

Veiligheid/Gezondheid/Welzijn/Milieu

-               Verstrekt informatie aan opdrachtgevers over zaken die, binnen het kader van de verwerving en calculatie van projecten uit kwaliteits- en VGWM-oog­punt van belang zijn.

 

Bevoegdheden

-               Is in overleg met de manager afd. Slooptechnieken bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen het kader van het bovenstaande takenpakket.

-               Is bevoegd tot het nemen van corrigerende en/of preventieve maatregelen om de voortgang en de kwaliteit van het werk te waarborgen (te allen tijde dient de manager afd. Slooptechnieken hiervan op de hoogte te worden gesteld).

 

Functie-eisen

-               opleiding minimaal MBO-niveau;

-               certificaat R-DLP;

-               kennis van: CROW 400;

-               (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;

-               BRL 7000 en het protocol 7001;

-              de hoofdlijnen van de Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit;

-               kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

 

Jouw reactie
Ben je enthousiast? Klik op de knop 'solliciteer' of stuur je sollicitatie met CV per e-mail naar vacatures@vlasman.nl of naar Postbus 16, 2400 AA Alphen aan den Rijn ter attentie van afdeling Personeelszaken.

Solliciteer